Doanh nghiệp cần biết

co-hoi-lai-to-cho-doanh-nghiep-tu-cptpp-va-tu-khoa-de-nam-bat-thoi-co

Cơ hội "lãi to" cho doanh nghiệp từ CPTPP và "từ khoá" để nắm bắt thời cơ

Hôm nay (8/3), Hiệp định CPTPP sẽ được 11 nước ký kết chính thức tại Chile. Phiên bản mới của TPP sẽ mang lại không ít lợi ích cho đất nước về tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất nhập khẩu.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 66,16 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm Từ 1/7/2018: Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng Kinh tế Việt Nam diễn biến như thế nào trong 10 tháng qua? Làm thế nào để ngành thuỷ sản phát triển bền vững?

Thông tin Sinh hoạt Chi bộ


Chuyên đề