Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 cho công đoàn viên ưu tú các Khu công nghiệp Tỉnh

26/09/2018|15:36

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2018, tại Công đoàn các Khu công nghiệp Tỉnh, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt I khai giảng từ ngày 09/9/2018 giành cho công đoàn viên ưu tú các khu công nghiệp của Tỉnh, theo nội dung chương trình bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu và học tập 5 chuyên đề theo giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương biện soạn, được thông tin những vấn đề liên hệ thực tiễn tại địa phương và đơn vị doanh nghiệp, học viên đã tích cực học tập, thảo luận, viết bài thu hoạch, 100% đạt yêu cầu đề ra.

 

 

Đồng chí Trần Văn Tám - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho 21 công đoàn viên ưu tú, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch đạt kết quả cao của các học viên.

 

Nhằm để có sự sát sao, liên tục trong theo dõi và hướng dẫn, giúp đỡ cho quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu rèn luyện, sớm trở thành đảng viên, Ban Thường vụ đã có nhiều biện pháp linh hoạt, phù hợp như phân công cá nhân lãnh đạo Đảng ủy Khối phụ trách, tăng cường cán bộ chuyên trách các Ban Tuyên giáo và Tổ chức, lập hòm thư gmail sử dụng chung cho học viên để chia sẻ tài liệu, thông tin văn bản hướng dẫn, giúp cho các quần chúng ưu tú sớm hoàn chỉnh các thủ tục, rèn luyện để phấn đấu kết nạp đảng theo quy định Điều lệ.

 

Để việc triển khai thực hiện Đề án 03-ĐA/TU, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “đề án kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2014-2018” đạt kết quả tốt, bên cạnh việc rà soát, tiến hành thành lập tổ chức đảng là tăng cường công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới trong các doanh nghiệp. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sau lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng - đợt 1, trong tháng 9/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục hoàn thành việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 2 tại địa bàn Thành phố Vũng Tàu cho 21 công đoàn viên ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đông Xuyên tham dự.

Đoàn Sơn


Chuyên đề