Hội ccb chi nhánh Vietcombank Vũng Tàu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

03/04/2017|12:24

Ngày 01 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Chi nhánh, Hội CCB Vietcombank Vũng Tàu đã tiến hành đại hội toàn thể hội viên với tinh thần “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh”, đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội CCB Việt Nam và của hội viên Hội CCB Vietcombank Vũng Tàu nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bé _ Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Thiên Hương - Đảng ủy viên, Chủ tịch BCH Công đoàn, Phó giám đốc VCB Vũng Tàu, cùng 12 đồng chí hội viên.

 

VCB

 

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB Vietcombank Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 4 đồng chí đại biểu dự Đại hội Cựu chiến binh Hội CCB Khối doanh nghiệp Tỉnh BR-VT lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh Vietcombank Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám đốc lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại Chi nhánh. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở. Phấn đấu xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân dành cho Hội CCB Việt Nam.

 

                                                                       Chu Văn Hiệp -VCB Vũng Tàu


Chuyên đề