Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

13/12/2016|18:32

           Sáng nay (13/12), Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chuyên trách).

 

    

 

 Các thành viên Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

          Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã báo cáo với Đoàn về những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời gian vừa qua, trọng tâm là phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên trong Các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU và Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

  Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

          Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước mà Đảng ủy Khối đã đạt được thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có những sáng tạo, đổi mới trong cách làm như việc thành lập Ban Chỉ đạo, Chi bộ Cơ động, xây dựng kế hoạch tiếp cận với 24 doanh nghiệp trong các KCN có đông người lao động và đã tổ chức các buổi gặp gỡ làm việc trực tiếp với 7 doanh nghiệp trong các KCN để tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể để chủ doanh nghiệp hiểu và đồng thuận,... Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý một số hạn chế, thiếu sót mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần khắc phục và những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như việc xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, bộ phận tham mưu để thực hiện, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nội dung tuyên truyền, tài liệu học tập cho phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối nhưng phải đảm bảo nội dung; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trước mắt tập trung vào các doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát với phương châm "doanh nghiệp nào dễ tiếp cận làm trước, khó tiếp cận làm sau, có tổ chức công đoàn làm trước chưa có làm sau, doanh nghiệp có đông người lao động làm trước, ít làm sau",...

 

MD


Chuyên đề