ID Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
150 57-KH/ĐUK ke-hoach-57-ra-soat-dang-vien-kem-mau-bieu-150 Kế hoạch 57 Rà soát đảng viên kèm mẫu biểu
138 cac-vb-ve-trien-khai-phat-dong-phong-trao-dang-vien-tinh-nguyen-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-138 Các VB về triển khai phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
137 file-van-ban-nqtw7-khoa-xii-137 File Văn bản NQTW7 khóa XII
136 file-van-ban-da-ban-hanh-136 File Văn bản đã ban hành
132 734-CV/ĐUK 23-5-2018 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
122 CV/TU 2/2018 Mẫu Bản cam kết
119 BC/ĐUK 20/3/2018 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
115 07-CTr/ĐUK 01/8/2017 Chương trình hành động thực hiện NQTW5 khóa XII
112 430-CV/ĐUK 29/5/2017 Công văn nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ công tác phát triển Đảng
110 424-CV/ĐUK 24/5/2017 Công văn V/v khai thác sử dụng Website của ĐUK
109 423-CV/ĐUK 24/5/2017 Công văn đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất
105 Mẫu Ngày 03/5/2017 Các mẫu kèm Kế hoạch 19, 21, 22
104 22-KH/ĐUK 26/4/2017 Kế hoạch 22 triển khai thực hiện NQTW4
103 21-KH/ĐUK 28/4/2017 Kế hoạch 21 về tổ chức ĐH Chi bộ trực thuộc
102 19-KH/ĐUK 11/4 Kế hoạch 19 học tập chuyên đề CT05
120 504-CV/ĐUK 28/7/2017 Công văn tiếp tục thực hiện phong trào "Dân vận khéo"
89 06-CTr/ĐUK 24-01-2017 Chương trình Hành động thực hiện NQTW4 khóa XII
124 93-HD/BTG 23/3/2018 Hướng dẫn Tuyên truyền công tác đối ngoại
90 49-HD/BTG 12-01-2017 Hướng dẫn Tuyên truyền NQTW4 khóa XII
91 52-HD/BTG 20-02-2017 Hướng dẫn Tuyên tuyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2017

Chuyên đề